Kan utbrenthet

og langvarig

stress

behandles?


JAVISST!

Med helhetlig tilnærming i behandlingen og med et felles

mål om at livet IKKE skal bli som før, er det mulig å forebygge og behandle utbrenthet og langvarig, negativt stress. Målet er alltid å hjelpe til med å forme et bærekraftig liv, som både er bra for helsa og livskvaliteten.

 

Med kompetanse om hvordan blant annet hjernen, nervesystemet, binyrer, vagusnerven og .tarmsystemet påvirkes av stress, og kartlegging av kosthold, søvn, relasjoner i livet, fysisk aktivitet, hvile og arbeidsmiljø gir jeg behandling og effektive verktøy for å enten forebygge eller bli gradvis friskere av utbrenthet/stressrelaterte sykdommer.


Vi ser etter andre måter å leve på som er sunnere og som gir mer mening, livsglede og overskudd.

 

Jeg deler stressmodeller og verktøy som for eksempel pusteøvelser, regulering av nervesystemet, søvnrutiner, hvordan man bedre kan leve med vanskelige, nære relasjoner og teknikker for prioritering og tidsstyring.

 

Det er med andre ord et bredt kompetansefelt og en helhetlig tilnærming til stress og utbrenthet. Det er ikke alltid det er jobben som er årsak til utbrenthet, men det kan hende det er behov for å lære noen strategier og verktøy som er mer hensiktsmessig og som styrker evnen til å tåle stress og hektiske tider. 

 


Les også mer om kurset "Unngå utbrente ansatte"

Skap en kultur som støtter opp under et bærekraftig liv, både for ansatte og for bedriften. God psykologisk trygghet på jobb, forståelse av at vi er hele mennesker og å være bevisste på eget stress er blant temaene som tas opp i kurset: