Faglig kompetanse om stress, hjernen og mental helse - og om hva som skal til for å oppnå god livskvalitet.

Spør en ekspert om råd!

Faglig kompetanse + egne erfaringer med utbrenthet og mentale helse-utfordringer = tillit og troverdighet.

Hvorfor booke meg?

Basert på grunnleggende nysgjerrighet på enkeltmennesker og hvordan vi fungerer sammen med andre, og dyp respekt og menneskeverd som verdier - vil jeg bidra til økt livskvalitet og trivsel i hverdagen. Det gjelder også i den viktige jobb-hverdagen. 


Forskning, studier og teorier om stress, ulike stress-modeller og verktøy for å fungere godt under press er utgangspunkt for innholdet i mine tjenester. Jeg kartlegger enkeltmennesker og personlighet ut i fra ulike modeller - og har som mål å få mennesker til å forstå seg selv, andre og sine omgivelser bedre. 

Gruppe-

coaching

Trenger teamet kompetanseheving på tema som stress, utbrenthet, tidsstyring og prioritering? 


Eller er det behov for å ta opp vanskelige, med nødvendige tema? Unngå at det danner seg u-kultur, mistrivsel og unødvendige konflikter ved å leie inn en profesjonell, upartisk tredjepart.

Samtale-terapi

Jeg er her for å hjelpe deg som enten sliter med langvarig, negativt stress, mye indre uro, vanskelige relasjoner og utbrenthet.


Jeg har selv vært utbrent, alvorlig deprimert og hatt nære relasjoner i livet som har skapt mye uro og høyt indre stressnivå. Derfor forstår jeg - og vil aldri dømme eller ikke ha forståelse for at det kan være knalltøft å endre på en vanskelig livssituasjon. 


Men det er likevel mulig - med gode verktøy og strategier som styrker deg. Jeg vil motivere og inspirere til å ta bedre og klokere valg for deg selv. 

Walk and talk

Selv finner jeg mye indre ro, inspirasjon og energi ved å være ute i naturen. Forskning støtter også opp under dette - natur og fysisk bevegelse er gull verdt for å sortere tanker, regulere følelser og kjenne mer velvære. Det er også svært gunstig å være ute i naturen for å hente ny inspirasjon, finne frem kreativiteten og dempe stress. 


Jeg tilbyr både én-til-én-samtaler og gruppecoaching ute i naturen. Vi kan gå tur eller sette oss ned et sted - og gjerne tenne et bål. Slike samtaler/turer passer både for deg som er utbrent/sykemeldt eller for deg som har en hektisk timeplan, men trenger en sparringspartner/coach. 


Slike samtaler foregår her på Senja.

UNGDOMSSAMLING

på magiske Senja

Faglig påfyll, mestring, huskyhunder, overnatting inne eller ute, bål, gode samtaler, digital detox og felleskap. 


En uforglemmelig samling hvor deltakerne sitter igjen med minner for livet - og forhåpentligvis med en styrka livsmestrings-verktøykasse i bagasjen. Teambuilding på eventyrlige Senja

Kompetansepåfyll, sosialt påfyll, planlegging av nye mål og opplevelser som knytter medarbeiderne tettere sammen! 


La Senja gjøre som Senja gjør best: Nemlig å bidra til ro, store tanker, inspirasjon, gåsehud-opplevelser og stressfrie timer eller dager. 


Vi skreddersyr et program over timer eller dager - innrammet i fantastisk natur, spennende aktiviteter og godt, faglig opplegg!