Gjennomfør eksamen eller presentasjoner med trygghet, ro og mestringstro

Eksamen/prestasjons-stress:

Veiledning og kurs til skoleungdom/

studenter

Etter noen år med pandemi, få/ingen eksamener og mye hjemmetid, er det mange ungdommer og studenter som strever med stress, angst og press rundt eksamen og fremføringer. 


Jeg ønsker å hjelpe flest mulig til å få tilbake mestringstro, bygge opp selvfølelsen og se sin egen verdi utover resultatet på eksamen eller fremføringa. 


I samarbeid med skoler eller frivillige organisasjoner tilbyr jeg gruppeveiledning og kurs til ungdom/studenter - med mål om å levere eksamen eller holde en presentasjon med stotlhet, og viten om at innsats og prosessen underveis er like viktig som sluttresultatet! 


Priseksempler:

Gruppeveiledning 90 minutter: kr 3900,-

Kurs 3 timer: kr 7900,-

Dagskurs med faglig innhold og gruppeveiledning: kr 10 000,- 


Samlingene kan enten foregå digitalt, på skole/i andre passende lokaler - eller jeg kan ta med grupper i grillbu / ut i naturen på Senja.