Stadig flere slutter eller blir sykemeldte på grunn av jobbstress

Hva om det går an å forebygge?

BEDRIFTSRÅDGIVNING INNEN STRESS, PSYKISK HELSE OG LIVSKVALITET

Med både egne erfaringer med utbrenthet og psykisk uhelse, og faglig, solid kunnskap veileder og rådgir jeg bedrifter som ønsker å ta godt vare på medarbeiderne sine. 

Hvorfor investere i dette?

Trivsel, trygghet og god kommunikasjon på jobb forhindrer at de beste folkene slutter - og forebygger/reduserer sykefravær. 


Gode strategier, markedsplaner og visjoner kan ta bedriften et godt stykke på vei. Men uten motiverte, engasjerte og fornøyde medarbeidere, kan veien mot målene bli hardere og tøffere enn nødvendig. 


Stadig flere ønsker mer åpenhet om stress og psykisk helse på jobb. Jeg gir bedriften et språk og rammeverk for å få til dette! 

Bedriftsintern opplæring innen sunn stressmestring og god psykisk helse 

Kurs, rådgivning, gruppesamtaler


Jeg kommer ut til din arbeidsplass for å gjøre meg kjent med kulturen og de ansatte - og skreddersyr et program for kompetanseheving - basert på behovene og tilbakemeldingene jeg får fra bedriften.